Kuinka ilmoittaudun onnistuneesti nosework-kokeeseen?

Kennelliiton säännön mukaan kokeen paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu ennalta ilmoitettuna aikana ennalta ilmoitetulla välineellä. Nykyisin väline on useimmiten sähköposti tai verkkolomake.

Kaikki eivät mahdu mukaan kokeisiin, vaikka yrittäisi ilmoittautua heti kun ilmo-aika alkaa. Ykkösluokan koe voi helposti tulla täyteen muutamassa minuutissa ja pelkästään järjestävän yhdistyksen jäsenistä kertyä puolessa tunnissa yhtä pitkä jono, kuin kokeeseen mahtuu koirakoita. Toisissa lajeissa kuten Rally-Tokossa on joskus ollut tapauksia, joissa 3 sekuntia ilmoittautumisajan jälkeen lähtenyt sähköposti-ilmoittautuja ei ole mahtunut enää mukaan kokeeseen.

Koelajin ei kuulu olla klikkausnopeuskilpailu, mutta käytännössä ainoa tapa ratkaista nämä ilmoittautumisongelmat on saada lajiin lisää hyviä koepaikkoja, lisää talkooväkeä, lisää koetoimitsijoita ja lisää tuomareita, jolloin kaikille riittää kokeita.

– – –

On joitakin tapoja miten voi pärjätä paremmin nopeuskilpailussa, mutta mietitään ensin miksi kaikki eivät pääse kokeisiin:

Koko Suomessa on 16 nosework-tuomaria. Toistaiseksi puolet kennelpiireistä on ilman yhtäkään omaa tuomaria. Keväällä 2023 koulutetaan enintään 10 uutta tuomaria, joten tilanne on hieman paranemassa.

Voidaan tehdä laskuharjoitus: Etelä-Suomen Nosework ry:ssä on noin 200 jäsentä ja noseworkissä on 5 eri koemuotoa. Jotta yhden yhdistyksen jokainen jäsen pääsisi osallistumaan yhteen kokeeseen vuodessa kussakin etsintämuodossa, kokelaspaikkoja tarvitaan vuodessa 1000 kpl. Yksi tuomari saa tuomaroida yhden päivän aikana enintään 20 koirakkoa ja usein tuomarin hyväksymä koirakkomäärä jää alle sääntöjen salliman maksimin, koska 2. ja 3. luokan kokeet vievät enemmän aikaa. Jotta yhden yhdistyksen jokainen jäsen pääsisi kokeisiin tarvitaan vuodessa yli 50 tuomarityöpäivää – yksi päivä joka viikko. Jos tuomarin voidaan odottaa pystyvän tuomaroimaan yhden täyden kokeen kuukaudessa, yksi yhdistys työllistäisi 25% koko Suomen tuomareista.

Tuomarien määrä ei kuitenkaan ole ainoa rajoite. Kokeessa täytyy aina olla ilmoittautumisten vastaanottaja sekä vastaava koetoimitsija. Lisäksi usein kokeen sujuvuuden vuoksi tarvitaan ajanottaja, sihteeri ja toimitsijoita ohjaamaan kulkua koealueella. Jotta ison yhdistyksen kaikki jäsenet pääsisivät kokeisiin, kyse on yhteenlaskettuna helposti yli vuoden kokopäivätyöstä.

Koetoimitsijoita on reilusti enemmän kuin tuomareita. Kun laskee pois ylituomarit ja tuomarikoulutukseen kutsutut, jäljelle jää silti yli 100 henkilöä. Näistä sadasta kuitenkin puolet on myös 1-7 muunkin lajin koetoimitsijoita, eli heillä ei välttämättä löydy aikaa juuri noseworkille. Vastaavalla koetoimitsijalla aikaa kokeen järjestämiseen kuluu kuitenkin myös aina enemmän kuin tuomarilla, ellei tuomari itse hoida osaa vastaavan koetoimitsijan tehtävistä.

Tuomareilla ja koetoimitsijoilla on tehtäväänsä virallinen koulutus. Kullanarvoista kokeen järjestämiselle on kuitenkin kokenut muu talkooväki, joka osaa ilman isompaa kaitsemista hoitaa kokeen etsintöjen ja tulosten kirjaamisen ulkopuoliset tukipalvelut – pysäköinnin, eväät ja siivouksen.

Yksi pullonkaula on myös nosework-käyttöön hyvin soveltuvat tilat – toisin kuin rally-toko -kenttä tai agilityhalli, nosework-kokeen saa järjestää samassa paikassa korkeintaan kuukauden välein.

Nosework on toistaiseksi vielä kaukana koko kansan lajista – halukkaita kokelaita on liian paljon enemmän kuin kokeiden järjestäjiä. Lajin alkuaikoina viisi vuotta sitten saatoimme itse matkustaa yli 750 kilometriä suuntaansa pelkästään nosework-kokeita varten, mutta massalajille sellainen ei käy.

– – –

KUNNES kokeita saadaan järjestettyä kaikille, on kuitenkin joitakin keinoja joilla oman ilmoittautumisen voi tehdä helpommaksi.

Koejärjestäjä tarvitsee koirakosta aina tietyt tiedot. Varaamalla nämä tiedot valmiiksi leikattavaan ja liimattavaan muotoon, lomakkeiden täyttäminen on helpompaa. Käytännössä järjestäjä tarvitsee

1) ne tiedot, jotka kirjataan kokeen arvostelulomakkeelle: koiran nimi (kennelnimi), kutsumanimi, sukupuoli, rotukoodi, rotu, rekisterinumero ja ohjaajan nimi

2) ne tiedot joilla varmennetaan koiran henkilöllisyys ja osallistumisoikeus, eli koekirjan tiedot: rotu, nimi, kutsumanimi, sukupuoli, rekisterinumero, syntymäaika ja tunnistusmerkintä (sirunumero)

3) Ohjaajan ja omistajan yhteystiedot

Osa koejärjestäjistä kysyy ensin osan tiedoista ja myöhemmin lisää, mutta kaikkien on hyvä olla valmiiksi käsillä, kun ilmoittautuminen alkaa.

Kun ilmoittautuminen alkaa ennakkoon ilmoitetusti tietyllä minuutilla kyse on ilmoittautumisen avaavan robotin tai ihmisen käyttämän kellon ajasta. Erityisesti ihmisillä käytössä olevien kellojen aika voi helposti heittää useilla minuuteillakin. Ilmoittautuminen kuitenkin tapahtuu koehakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Lähitulevaisuudessa – nyt, kun Kennelliiton uusittu ohjeistus ilmoittautumisien sallituista rajoituksista tuli voimaan vuoden alusta – kokeen järjestävä yhdistys saa tietyin rajoituksin suosia koejärjestelyihin osallistuneita. Ennen tammikuun alkua Kennelliiton säännöt ovat suoraan kieltäneet talkoolaisten asettamisen etusijalle. Jatkossa osassa yhdistyksissä voi siis olla mahdollisuus saada koepaikka korvauksena tehdystä vapaaehtoistyöstä.

Nyt kun talkootyöstä saa palkita suosimalla ilmoittautumisessa on hyvinkin mahdollista saada lisää innokkaita toimitsijoita kokeisiin, eli järjestettyä lisää kokeita. Etuoikeudesta ilmoittautua ei ole tietysti iloa, jos itse joutuu olemaan töissä joka kerta.